Image Alt

Educació primària

Educació Primària

(de 6 a 12 anys)

L’educació primària és l’etapa de l’ensenyament formal que s’encarrega de l’alfabetització bàsica de l’alumne/a conjuntament amb la transmissió dels continguts acadèmics, socials i culturals bàsics. L’objectiu principal és que l’alumne/a pugui entendre, interpretar i interactuar amb el món que l’envolta i la societat on viu.

Metodologia i continguts

Globalment, l’etapa d’Educació Primària ha de consolidar tots els coneixements introduïts a l’educació infantil. D’aquests destaquem especialment la lectura, l’escriptura i les matemàtiques bàsiques i l’anglès, així com també l’enfocament interdisciplinar del coneixement del medi natural i social i tots els valors del projecte educatiu global que ens acompan yen en tota l’escolarització: cooperació, autoestima, empatia, tolerància,responsabilitat, autonomia, democràcia,…

Eduquem en el desenvolupament dels alumnes de la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.

A través d’activitats amb metodologia diversa i motivadora com l’aprenentatge cooperatiu, el treball en equip, exposició oral, gravació de vídeos,, etc, els projectes es basen en la investigació, reflexió i ampliació dels coneixements de forma interdiscilplinar sobre temes del seu interès i de l’entorn.

Un projecte de curs comú a tota l’escola que marca la temàtica general de tot l’any.

A partir de l’experimentació i les activitats vivencials acabem de consolidar alguns conceptes més abstractes i així es millora substancialment la comprensió per part dels alumnes i el correcte aprenentatge i assoliment.

Posem especial èmfasi i interès en el treball artístic. Treballem la sensiblitazió per la música, l’art, la dansa i les audicions. La música i l’art esdevenen el canal per desenvolupar més i millor el llenguatge corporal i emocional dels alumnes.

Els escacs aporten grans beneficis en els nostres infants com la millora de la concentració, l’estratègia, pensar abans d’actuar, l’autogestió del temps i agilitat mental. Es treballen a Cicle Inicial i Cicle Mitjà. A 4t de primària es fan les classes majoritàriament en anglès.

Activitats extraescolars

Descarrega el dossier amb totes les activitats que els teus fills poden realitzar

Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres