Image Alt

Educació secundària (ESO)

Educació secundària (ESO)

(dels 12 als 16 anys)

És l’última etapa de l’ensenyament obligatori. L’ESO ha de culminar el procés d’educació bàsica i obligatòria tot integrant i desenvolupant totes les capacitats i habilitats adreçades a un únic objectiu: el desenvolupament personal global en cinc grans àmbits. Aquests aprenentatges han d’integrar també els elements bàsics de la cultura, juntament amb una formació global que permeti exercir els drets i deures com a ciutadà.

Adquisició de coneixements

Desenvolupament físic

Coordinació de l’àmbit afectiu i emocional

Relacions interpersonals

Inserció en la societat

Metodologia i continguts

L’educació secundària es duu a terme després de l’etapa de l’educació primària i és la darrera etapa de l’educació bàsica obligatòria. Per assegurar la transició adequada de l’alumnat entre etapes, hi ha una coordinació molt estreta amb l’etapa d’educació primària.

L’etapa de l’educació secundària obligatòria comprèn quatre cursos acadèmics i s’organitza en diferents matèries. El quart curs, a més, posa especial atenció en l’orientació acadèmica posterior i en la integració a la vida laboral.

L’etapa de l’educació secundària obligatòria proporciona a tots els nois i les noies una educació que els permet assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral, a l’escriptura, al càlcul i a la resolució de problemes de la vida quotidiana.

També contribueix a educar per a la igualtat de drets i oportunitats, a l’autonomia personal, la coresponsabilitat i la interdependència personal i a la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i cultural, en particular aquells elements que permeten un coneixement i arrelament.

Així mateix, contribueix a desenvolupar les habilitats socials de treball i d’estudi amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l’afectivitat de tots els nois i les noies. L’educació secundària obligatòria garanteix el desenvolupament de les capacitats individuals, socials, intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals de tots els alumnes.

Competències bàsiques a l’ESO: Per a l’educació secundària obligatòria s’identifiquen dos grups de competències bàsiques: les competències transversals, que són la base del desenvolupament personal i de la construcció del coneixement (entre les quals cal considerar les comunicatives, per comprendre i expressar la realitat, les metodològiques, que activen l’aprenentatge, i les personals) i les competències específiques, centrades a conviure i habitar el món i relacionades amb la cultura i la visió del món.

Eduquem en el desenvolupament dels alumnes de la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.

A través d’activitats amb metodologia diversa i motivadora com l’aprenentatge cooperatiu, el treball en equip, exposició oral, gravació de vídeos, etc, els projectes es basen en la investigació, reflexió i ampliació dels coneixements de forma interdiscilplinar sobre temes del seu interès i de l’entorn.

Un projecte de curs comú a tota l’escola que marca la temàtica general de tot l’any.

A partir de l’experimentació i les activitats vivencials acabem de consolidar alguns conceptes més abstractes i així es millora substancialment la comprensió per part dels alumnes i el correcte aprenentatge i assoliment.

Posem especial èmfasi i interès en el treball artístic. Treballem la sensiblitazió per la música, l’art, la dansa i les audicions. La música i l’art esdevenen el canal per desenvolupar més i millor el llenguatge corporal i emocional dels alumnes.

Els alumnes experimenten amb la ciència i la tecnologia. Amb un laboratori dotat d’ordinadors i microscopis, oferim un aprenentatge basat en l’experimentació, des del descobriment de petites cèl·lules i formació de teixits, fins la creació de maquinària senzilla en la matèria de robòtica.

L’alumnat de 4t d’ESO realitza una sèrie d’activitats de caràcter voluntari per treballar la matèria de ciutadania i valors de convivència, tot desenvolupant les competències personals i socials. Algunes d’aquestes activitats són amb entitats externes (Associació de malalts d’Alzheimer…) i d’altres estan més enfocades a la cooperació i interacció amb els nostres propis alumnes d’Educació Infantil.

Activitats extraescolars

Descarrega el dossier amb totes les activitats que els teus fills poden realitzar

Recuperacions

Accedeix a la secció on veuràs tot el relacionat amb les recuperacions d'ESO

Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres