SOL·LICITAR BEQUES ESCOLARS PEL CURS 2020-2021

SOL·LICITUD DE BEQUES PER AL PROPER CURS 2020-2021 – AJUNTAMENT DE CERDANYOLA

Les sol·licituds s’haurien de presentar, preferentment, de forma telemàtica:

https://www.cerdanyola.cat/seu-electronica/tramits/beques-escolars-2020

També es poden presentar de forma presencial si la família no té possibilitats de fer-ho telemàticament:

https://www.cerdanyola.cat/accio-social/beques-escolars-2020-2021

Termini de presentació de sol·licituds: De l’11 de maig al 30 de juny de 2020.

Beneficiaris: Les unitats familiars empadronades a Cerdanyola del Vallès que tenen membres que estiguin escolaritzats a centres d’educació infantil, primària o secundària obligatòria o en centres d’educació especial, amb independència de la localitat on estiguin ubicats aquests centres. 

Sol.licitud de beques escolars per al curs 2020-2021 i d’ajuts a les colònies i sortides de fi de curs (realitzades durant el curs 2019-2020 ):

Menjador Escolar

Llibres i Material Escolar

Equips Informàtics Personals

Llicències Digitals, Plataformes on-line i/o programari

Colònies i sortides Fi de Curs ( realizades durant el curs 2019-2020)

Colònies i sortides Fi de Curs ( realizades durant el curs 2020-2021)

Beneficiaris: Les unitats familiars empadronades a Cerdanyola del Vallès que tenen membres que estiguin escolaritzats a centres d’educació infantil, primària o secundària obligatòria o en centres d’educació especial, amb independència de la localitat on estiguin ubicats aquests centres.