Vacunacions 2n ESO

El proper dia 29 de març s’efectuarà la vacunació de la Td (tètanus-diftèria) als alumnes de 2n d’ESO. Recordem que han de portar, aquell mateix dia, la fotocòpia del full de vacunes del llibre per actualitzar l’historial al cap i el carnet de vacunació per anotar-hi la dosi administrada. L’autorització signada s’ha de portar aquesta setmana.