Image Alt

La nostra escola

Som una escola de dues línies per curs, amb gairebé 700 alumnes

Una educació global,

innovadora i cultural

La nostra voluntat és garantir les màximes possibilitats d’integració acadèmica, social i de creixement personal per a l’alumnat i adaptar-nos als canvis tecnològics, científics i socials necessaris per a la seva formació.

Escola oberta

Ens definim com a una escola catalana, acollidora, integradora, democràtica i moderna. Una escola on treballem en una línia pedagògica coherent que abasta l’educació personal, acadèmica i social de l'alumnat.

Claustre cohesionat

Tenim un claustre de professionals molt estable i en continuada formació i actualització que treballa de manera cooperativa i intenta adaptar-se a les exigències educatives actuals i a la pedagogia més innovadora.

Educació global

Oferim una educació global, innovadora, arrelada a la població i a la cultura; oferim varietat d'aprenentatge, la màxima possibilitat d'integració acadèmica i social de l'alumnat i la capacitat d'adaptació als canvis i reptes que estem vivint en la societat del segle XXI.

Projecte lingüístic

A la nostra escola treballem el català, el castellà, l’anglès i, de manera complementària, el francès.

L’objectiu és que l’alumnat comprengui i s’expressi, tant oralment com per escrit, amb correcció, fluïdesa i coherència en les llengües treballades. En finalitzar l’ensenyament obligatori, els alumnes hauran d’haver assolit un coneixement rigorós i fer un ús adequat de les tres llengües.

Des de P3 s’inicia la llengua anglesa i en potenciem un ús quotidià dins de les aules. A primària s’introdueix una matèria no lingüística impartida en llengua anglesa (Science, Chess…). El francès s’introdueix a 1r d’ESO com a segona llengua estrangera i, a partir de 2n, s’ofereix l’opció de continuar-ne l’aprenentatge.

La nostra història

L’experiència adquirida en tots aquests anys avala la professionalitat dels docents i l’enriquiment d’un projecte educatiu que es va actualitzant constantment.

Podríem dir que, al llarg de la història, hem esdevingut un centre de referència en l’àmbit de l’ensenyament i l’educació dels infants i joves de Cerdanyola del Vallès.

Una escola d’iniciativa privada i concertada pel Departament d’Ensenyament que, al llarg de la seva història, s’ha anat adaptant a les exigències educatives de cada moment, adquirint un estil propi que ha permès obtenir uns molt bons resultats per als seus alumnes.

Els inicis de l'escola

El Col·legi Montserrat va ser fundat per les germanes Assumpció i Montserrat Felip i Ros l'any 1948, amb la finalitat d'aportar als infants de Cerdanyola una proposta educativa àmplia i diferenciada. Situada a l'antic carrer Gran Via, 31 (carrer que posteriorment passaria a anomenar-se Gran Via Prat de la Riba) l'escola va albergar 320 alumnes ben aviat i va començar a quedar-se petita per poder donar resposta a la gran demanda de nous ingressos d'infants a l'escola.

Trasllat a un edifici nou i més gran

Uns anys més tard, el Col·legi Montserrat es va traslladar a l'Avinguda Sant Iscle, 6, ubicació que s'ha mantingut fins a l'actualitat. El 9 de setembre de 1966 es va inaugurar el nou edifici, construït, inicialment, en una sola planta i podia albergar 450 alumnes. El nou edifici disposava de dutxes, parc infantil, jardí i un gran camp d'esports. Dos anys després, l'any 1968, es va construir la segona planta.

Introducció de l'Educació Secundària Obligatòria

L'any 1997 es van ampliar les instal·lacions amb un altre nou edifici situat al davant i dedicat als/les estudiants de l'ESO. L'edifici principal es va remodelar a principis del 2000 per adaptar-lo a les noves normatives.

Actualment...

Al voltant de 700 alumnes realitzen cada any la seva formació acadèmica a la nostra escola, un centre que ha mantingut l'esperit familiar i la profunda vocació per l'ensenyament, amb una clara voluntat d'estar sempre al dia i d'oferir les màximes possibilitats d'integració acadèmica i social a l'alumnat, tot adaptant-se als canvis constants que es van produint al llarg dels anys.

Instal·lacions

Biblioteca

Aula de música

Aula d’art i plàstica

Laboratori amb microscopis

Aula Tecnologia i robòtica

2 aules d’informàtica

Sala d’actes

3 patis

Gran Gimnàs

Pista poliesportiva

Pissarres digitals, iPads

Projector Ninus

Relació entre l’escola i la família

L’escola disposa d’assessorament psicopedagògic per fer el seguiment dels alumnes que tinguin dificultats durant la seva escolaritat. La seva funció consisteix a guiar o a assessorar el professorat, així com a intervenir, en moments puntuals, com a punt d’enllaç amb els serveis externs del centre per derivar els casos que ho requereixin. Les famílies, sempre a través del/la tutor/a, poden fer la petició de la col·laboració d’aquest especialista.

Els primers dies de setembre, els alumnes nous de P3 i tots els d’Educació Infantil, tenen la possibilitat de visitar el centre acompanyats d’algun familiar. D’aquesta manera es pot conèixer el/la tutor/a, l’aula i les qüestions a tenir en compte els primers dies.

Un cop finalitzat el procés de preinscripció i matriculació, es convoca a una reunió a totes les famílies noves al centre, principalment famílies noves de P3, per donar-los la benvinguda al nostre centre i donar a conèixer el funcionament de l’escola a l’educació infantil.

L’adaptació és un procés molt important per a nosaltres i ens agrada que els infants assisteixin contents a l’escola des del primer dia, per això observem atentament les necessitats evolutives de cadascun d’ells. Obrim l’escola uns dies abans per facilitar al màxim aquest procés adaptatiu dels alumnes i oferim l’horari sencer i els serveis complementaris des del primer dia. L’escola no imposa cap període fix. Durant el mes de setembre els horaris i la jornada lectiva són flexibles i cada família decideix, juntament amb el nostre assessorament, com vol planificar aquests primers dies d’adaptació.

Durant el primer trimestre del curs lectiu, es realitzen reunions de cada nivell per informar a les famílies del programa, els continguts i la manera de treballar-los.

Es realitza, com a mínim, una entrevista individual al llarg del curs amb la família, amb la intenció de fer un seguiment proper de l’alumne. Davant de qualsevol necessitat, es poden sol·licitar les entrevistes que calguin al llarg del curs.

Cada trimestre lectiu s’entregarà a tots els alumnes un informe de valoració i qualificació de cada matèria.

Al Col·legi hi ha l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) que col·labora i dona suport a moltes activitats de l’escola.

Equip de l'escola

Montserrat González Felip
Directora
Lídia Parés Costa
Subdirectora i Coordinadora Pedagògica
Ferran Rodríguez Rodríguez
Cap d'estudis d'ESO
Pedro García Dorado
Cap d'estudis de Primària
Estela Sastre González
Secretària
Educació Infantil
El professorat d'educació infantil
Educació Primària
El professorat d'educació primària
Educació Secundària Obligatòria
El professorat d'ESO
Equip Col·legi Montserrat
Tot professorat del Col·legi Montserrat

Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres